Eredmények

A XIV. JÁSZN diákkonferencia eredményei

A XIV. Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencián minden szekció 3 legmagasabb pontszámát elérő, írásbeli pályamunkával nevezett előadás kapott helyezést valamint szekciónként 1 különdíjat hirdettünk. A konferencián résztvevők pontszámai az írásbeli dolgozatuk bírálati pontszámainak (maximum 100 pont) és a szóbeli szekcióbizottság pontszámainak (maximum 96 pont) összegéből lett megállapítva. Különdíjas lett a szóbeli előadásra kapott legjobb pontszámmal rendelkező, de helyezést nem kapott előadás.

Környezettudományi szekció

I. helyezett: Győrfi Katalin: Vassal szennyezett kaolin delaminációja, nanostruktúráik szerkezeti és morfológiai jellemzése
II. helyezett: Mihalovits Máté: Gyöktranszfer reakciók vizsgálata nagyhatékonyságú oxidációs eljárások során
III. helyezett (megosztva): Váczi Violetta: A Cuha-patak Zirc város területén átfolyó szakaszának vízminőség vizsgálata
III. helyezett (megosztva): Novák Máté: Építőanyagok radiológiai tulajdonságainak elemzése

Informatikatudományok szekció

I. helyezett: Böröcz Péter: A szimplex algoritmus teljesítményének növelése futásidejű relaxációval
II. helyezett: Baranyai Márk, Farkas Máté, Rába Bence: Optimalizálás mobil munkaerő menedzsment feladatok körében
III. helyezett: Barta Éva Anna: Android rendszerű mobileszközökre napi tevékenység szervező alkalmazás tervezése és megvalósítása

Kémia szekció

I. helyezett: Góger Szabolcs: Hidrogén-bromid és hidroxilgyök reakciójának dinamikai vizsgálata
II. helyezett: Nagy Enikő: „Click” reakció tanulmányozása szilárd hordozóhoz rögzített katalizátor alkalmazásával
III. helyezett: Adamcsik Bernadett: Hordozóhoz kötött palládium-katalizátorok vizsgálata aminokarbonilezési reakciókban
Különdíj: Nemes Evelin: P,N ligandumok heterogenizálása és alkalmazása aszimmetrikus allil-helyzetű szubsztitúciós reakcióban

Biológia és biotechnológia szekció

I. helyezett: Takács Piroska: Hidrogéntermelés fermentációs és bioelektrokémiai úton
II. helyezett: Nyerki Emil: Laktóz szenzor előállítása LacI-GFP fúziós fehérjével
III. helyezett: Papp Lejla: Az alkohol-dehidrogenáz enzim működésének minőségi és mennyiségi jellemzése
Különdíj: Sósfalvi Noémi: Transzportfolyamatok vizsgálata heterogén rendszerekben

Anyagtudományok szekció

I. helyezett: Hullár Hanna Dóra: Habosított alkáli aktivált cementek előállítása ipari hulladékanyagból
II. helyezett: Tari Milán János: Kompatibilizáló adalékok hatásának vizsgálata műanyag kompozitokban és blendekben
III. helyezett: Pócza Áron: Kaolinit-karbamid organokomplexek homogenizációs módszerrel történő előállításának vizsgálata
Különdíj: Bánkuti Ivett: Csökkentett ólomtartalmú porcelánfestékekből kevert, adott színárnyalatú festékekben hőkezelés során lejátszódó fázisátalakulások vizsgálata

Modellezés szekció

I. helyezett: Torgyik Tamás: Application of Dimensionality Reduction of Pareto Fronts to Support Many-objective Optimisation
II. helyezett: Tarcsay Bálint Levente: Közbülső tárolók méretezése sztochasztikus működési feltételek esetén
III. helyezett: Benkő Bence: Füstgázból történő piperazin oldattal végzett szén-dioxid kinyerés kinetikájának szimulációs vizsgálata
Különdíj: Szabó Zsófi: Osztott terű reaktív desztillációs kolonna modell alapú vizsgálata

Társadalomtudományok szekció

I. helyezett: Németh Nikoletta: Electoral College Reform Attempts as Reflected in Recent Legislative Proposals
Különdíj: Szücs Krisztina: A szerepjáték típusairól, a játékos motivációkról és az írói folyamatokról

Műszaki tudományok szekció

I. helyezett: Tóth Gábor: Saját töltésű kapilláris HPLC kolonnák készítése proteomikai vizsgálatokhoz
II. helyezett: Tálosi Gréta: Pirolízis olajok minőségjavítási lehetőségeinek tanulmányozása
III. helyezett: Tompa Dániel: Búzamalmok őrléstechnológiájának összehasonlító vizsgálata
Különdíj: Faragó Judit: Növényi eredetű hatóanyag kinyerése szuperkritikus extrakcióval


A XIII. JÁSZN diákkonferencia eredményei

A XIII. Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencián minden szekció 3 legmagasabb pontszámát elérő, írásbeli pályamunkával nevezett előadás kapott helyezést valamint szekciónként 1 különdíjat hirdettünk. A konferencián résztvevők pontszámai az írásbeli dolgozatuk bírálati pontszámainak (maximum 100 pont) és a szóbeli szekcióbizottság pontszámainak (maximum 96 pont) összegéből lett megállapítva. Különdíjas lett a szóbeli előadásra kapott legjobb pontszámmal rendelkező, de helyezést nem kapott előadás.

Modellezés szekció

I. helyezett: Dörgő Gyula: The design of molecules with the desired properties and the visualization of the molecular similarity
II. helyezett: Torgyik Tamás: Applicability improvement of multi-objective evolutionary optimization
III. helyezett: Puskás János: Dinamikus szimulátorok fejlesztése OTS rendszerek létrehozása céljából
Különdíj: Benkő Bence: Füstgázból való szén-dioxid kinyerésére alkalmas technológia szimulációja

Környezettudományi szekció

I. helyezett: Sósfalvi Noémi: Magas fűtőértékű hulladékok előállítása lakossági hulladékokból MBH technológiákkal
II. helyezett: Váczi Violetta: Zirc város felszíni vízkészletének felmérése és értékelése környezetállapot-értékelést támogató mennyiségi módszerekkel
III. helyezett: László Anna: Folyékony radioaktív anyagok biztonságos beágyazásának vizsgálata
Különdíj: Konkoly Sándor: A Mohácsi-sziget, mint potenciális termálvíz és szénhidrogén lelőhely

Kémia szekció

I. helyezett: Nemes Evelin: A ligandum elektronikus tulajdonságainak vizsgálata aszimmetrikus allilezési reakciókban
II. helyezett: Góger Szabolcs: Furfuralszármazékok alkoholokkal lejátszódó fotoredukciójának elméleti kémiai vizsgálata
III. helyezett: Adamcsik Bernadett: Új típusú rögzített ionfolyadékok előállítása és tesztelése palládium-katalizált kapcsolási reakciókban
Különdíj: Mocsári Maja Kinga: Foszfin-aminofoszfin ligandumok előállítása és vizsgálata aszimmetrikus hidrogénezési reakciókban

Biológia és biotechnológia szekció

I. helyezett: Varga Regina: Egycellás mikrobiális elektrolizáló cella vizsgálata
II. helyezett: Takács Piroska: Bioüzemanyagok előállításának és üzemanyagcellákban való alkalmazásának vizsgálata
III. helyezett: Gorgosilits Kata Krisztina: Különböző paraméterek hatása a mikroalga aminosav tartalmára
Különdíj: Molnár Mihály Elek: Biomassza degradatív extrakciójának vizsgálata

Informatikai tudományok szekció

I. helyezett: Stágel Bálint: A szimplex algoritmus degeneráció-kezelésének vizsgálata
II. helyezett: Éles András: Háromszögdiagrammal definiált feladatok megoldásstruktúráinak generálását támogató szoftver fejlesztése
III. helyezett: Böröcz Péter: Nyílt forráskódú lineáris optimalizáló kernelek teljesítményanalízise
Különdíj: Kun Laura, Baranyai Márk, Farkas Máté: Megoldó algoritmus készítése egy japán logikai játékhoz

Műszaki kémia és anyagtudományok szekció

I. helyezett: Bodorics Anikó: Illóolaj kinyerése levendulából szuperkritikus extrakcióval
II. helyezett: Hullár Hanna Dóra: Új kötőanyagrendszer előállítása ipari hulladékanyag mechanokémiai aktiválásával
III. helyezett: Győri Éva, Sólya Bence: Kezeletlen és ionizált poli(dimetilsziloxán) minták felületi tulajdonságainak vizsgálata
Különdíj: Tálosi Gréta: Pirolízis olajok minőségjavítási lehetőségeinek tanulmányozása

Modern filológia és társadalomtudományok szekció

I. helyezett: Balázs Ágnes: Családi választójog és fenntarthatóság
Különdíj: Somogyi Anna: A Facebook mint a tanár-diák kommunikáció eszköze


A XII. JÁSZN diákkonferencia eredményei

A XII. Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencián minden szekció 3 legmagasabb pontszámát elérő, írásbeli pályamunkával nevezett előadás kapott helyezést valamint szekciónként 1 különdíjat hirdettünk. A konferencián résztvevők pontszámai az írásbeli dolgozatuk bírálati pontszámainak (maximum 100 pont) és a szóbeli szekcióbizottság pontszámainak (maximum 96 pont) összegéből lett megállapítva. Különdíjas lett a szóbeli előadásra kapott legjobb pontszámmal rendelkező, de helyezést nem kapott előadás. Az elsőéves hallgatók pályamunkái közül a legjobb írásbeli bírálatot kapó munka is különdíjban részesült. Azonos pontszámok esetén osztott helyezést hirdettünk.

Informatikai és villamosmérnöki tudományok szekció

I. helyezett: Böröcz Péter: Ritkás adatszerkezetek implementációinak teljesítményanalízise (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Kajtár Patrik, Persics Anna: Ütemezési feladatok modellezése az eS-gráf módszertannal (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Mód Barnabás: Intelligens közvilágítási technológiák (Pannon Egyetem)
Különdíj: Hajgató Anita Gabriella: Layout algoritmusok kidolgozása irányított páros gráfok automatizált reprezentálásához (Pannon Egyetem)

Kémia szekció

I. helyezett: Faragó Judit: Foszfit-foszforamidit típusú hibrid ligandumok előállítása és alkalmazása aszimmetrikus katalitikus reakciókban (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Nemes Evelin: Biológiailag aktív vegyületek királis építőelemeinek szintézise aszimmetrikus allilezéssel (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Major Máté Miklós: Kationos nikkel(II)-porfirin fotofizikai és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata (Pannon Egyetem)
Különdíj: Pikó István: Naftalinszulfonátok mineralizációja felülethez rögzített heterogén fotokatalízissel (Pannon Egyetem)

Irodalom gazdaság-és társadalomtudományok szekció

I. helyezett: Somogyi Anna: Névválasztás:identitásválasztás? Az AION online szerpjáték névadási szokásainak és motivációinak vizsgálata (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Balázs Ágnes: Plurális választójog és nemzetiségek Európában - Szükségük van-e a magyarországi nemzetiségeknek plurális választójogra? (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
III. helyezett: Paudits Noémi: Brazília: mindent a sportért, semmit a népért? (Pannon Egyetem)
Különdíj: Sebestyén Zsuzsanna: Arany János Toldi című művének tanítása hatodik osztályosok számára (Pannon Egyetem)

Biotechnológia szekció

I. helyezett: Takács Piroska: Biomérnöki ismeretek ötvözése membrános műveletekkel (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Papp Tibor: Indikátorrendszer kidolgozása gombák alapján (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Nyerki Emil,Tóth Tünde: Optoelektronikai rendszerek előállítása reakció centrummal (Szegedi Tudományegyetem)
Különdíj: Tálosi Gréta: Biodízel motorhajtóanyag előállítása növényi olajokból (Pannon Egyetem)

Műszaki tudományok szekció

I. helyezett: Rieder Norbert: Biner elegyek lobbanáspontjának becslése (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Dörgő Gyula: A kristályosodás kinetikai vizsgálata szén nanocső tartalmú polimer kompozitokon (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Gerencsér Fruzsina: Kompozitalkotók felületi energetikai jellemzése inverz gázkromatográfiával (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztott): Maloveczky Anna: Kémiai kezelés hatása az üvegszál erősítésű poliészter hulladékot tartalmazó beton tulajdonságaira (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztott): Kocsis Ádám: Szakaszos laboratóriumi üstreaktor irányító rendszerének vizsgálata (Pannon Egyetem)
Legjobb eredményt elérő első évfolyamos pályamunka: Kajtár Patrik, Persics Anna: Ütemezési feladatok modellezése az eS-gráf módszertannal (Pannon Egyetem)


A XI. JÁSZN diákkonferencia eredményei

A XI. Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencián minden szekció 3 legmagasabb pontszámát elérő, írásbeli pályamunkával nevezett előadás kapott helyezést valamint szekciónként 1 különdíjat hirdettünk. A konferencián résztvevők pontszámai az írásbeli dolgozatuk bírálati pontszámainak (maximum 100 pont) és a szóbeli szekcióbizottság pontszámainak (maximum 96 pont) összegéből lett megállapítva. Különdíjas lett a szóbeli előadásra kapott legjobb pontszámmal rendelkező, de helyezést nem kapott előadás. A poszter szekció különdíját az értékelő zsűri pontszámai alapján 1 poszter munka kapta. A diákkonferencián a PhD hallgatók, az előadásuk szekciójától függetlenül, közös kategóriában indultak és a legjobb pontszámú pályamunkát díjaztuk. Azonos pontszámok esetén osztott helyezést hirdettünk.

Informatikai tudományok I. szekció

I. helyezett: Nemes Zsolt Ádám: Heurisztikus algoritmusok kifejlesztése és implementálása az S-gráf megoldó szoftver teljesítményének növeléséhez (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Ősz Olivér, Kovács Balázs: Automatizált nedves marási rendszerek ütemezése (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Orosz Ákos: S-gráf alapú throughput-maximalizálás továbbfejlesztése (Pannon Egyetem)
Különdíj: Stágel Bálint: A szimplex algoritmus hányadostesztjeinek vizsgálata (Pannon Egyetem)

Kémia szekció

I. helyezett (megosztva): Nemes Evelin: Biológiailag aktív vegyületek királis építőelemeinek szintézise aszimmetrikus allilezéssel (Pannon Egyetem)
I. helyezett (megosztva): Fónagy Orsolya: A 4-hidroxi- és a 2,5-dihidroxi-benzolszulfonsav fotodegradációja (Pannon Egyetem
II. helyezett: nem volt
III. helyezett: Adamcsik Bernadett, Nagy Enikő: „Click” reakció tanulmányozása szilárd hordozóhoz rögzített katalizátor alkalmazásával (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztva): Pikó István: Szerves szennyezők fotokatalitikus degradációja (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztva): Hegedűs Péter: Triton X-100 degradációja nagyhatékonyságú oxidációs eljárások kombinálásával (Pannon Egyetem)

Informatikai tudományok II. szekció

I. helyezett: Tóth Tekla: Sok elvezetéses EKG méréseket feldolgozó szoftver fejlesztése MATLAB környezetben (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Novák Ádám: Ritkás mátrixok strukturális vizsgálata (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Böröcz Péter: Ritkás adatszerkezeti implementációk teljesítményanalízise (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztva): Klein Ferenc, Róth Gergő: Energiatakarékos háztartás támogatása informatikai eszközökkel (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztva): Kadanoczki Helga: Gráfbányászat - Fertőzés szimuláció (Pannon Egyetem)

Modellezés és szimuláció szekció

I. helyezett: Kontos János: COSMO-RS momentumokon alapuló hőmérsékletfüggő gáz-folyadék határfelületi feszültség becslésére szolgáló módszer fejlesztése (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Kákonyi Márta: Vegyipari üzem termelésének tervezése annak LP modellje alapján (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Polgár Balázs: Fémek oldási folyamatának modellezése (Pannon Egyetem)
Különdíj: Kocsis Ádám, Puskás János, Tene László: Épületek hőtechnikai szimulációja folyamatmérnöki eszközökkel (Pannon Egyetem)

Modern filológia, társadalomtudományok, pedagógia-pszichológia szekció

I. helyezett: Merkel Szilvia Szandra: Az amerikai-orosz kapcsolatok jelene és jövőbeni perspektívái: avagy van-e élet a "reset" után? (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Gál Nóra Alexandra: Autisztikus nyelvi regressziót átélt és regressziót nem mutató gyermekek nyelvi fejlődésének vizsgálata (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
III. helyezett (megosztva): Lendvai Lilla, Sulyok Richárd: Érzékek játéka. Látó és látássérült gyermekek integrált játszótere (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
III. helyezett (megosztva): Mokos Judit: Önkénteskedni menő! - Az altruizmus motivációi evolúciós szemmel (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Különdíj: Koós Veronika: Facebook arcok nélkül - Az Y generáció és a Facebook "kapcsolata" (Pannon Egyetem)

Műszaki- és anyagtudományok szekció

I. helyezett: Maloveczky Anna: Y-Ba-Cu-oxid szupravezető öntéssel és hagyományos módszerrel történő előállítása, és tulajdonságainak javítása (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Fodor Fanni, Pozsgay Balázs: Termikus módosítási eljárások különböző folyamatparamétereinek hatása a faanyagok egyes fizikai-mechanikai tulajdonságaira (Nyugat-magyarországi Egyetem)
III. helyezett: Kovács András, Gyarmathy Ernő: A kaolinit szerkezetének módosítása kálium- és ammónium-acetátos interkalációval (Pannon Egyetem)
Különdíj: Nyerki Emil: Organikus napcella előállítása fotoszintetikus reakciócentrummal (Szegedi Tudományegyetem)

Környezettechnológia és környezettudomány szekció

I. helyezett: Konkoly Sándor: Sembech középkori várának lokalizációja. A földrajztudomány eszközeivel egy történeti rejtély nyomában (Pécsi Tudományegyetem)
II. helyezett: Gorgosilits Kata Krisztina: Biomassza hidrolízis termékeinek vizsgálata (Pannon Egyetem)
III. helyezett: Varga Regina: Tejipari szennyvizek biológiai tisztíthatóságának vizsgálata (Pannon Egyetem)
Különdíj: Andrási Bence: A környezeti állapot változásának felmérése az ármentesítéseket követően Karcag és Kisújszállás térségében geoinformatikai módszerek segítségével (Debreceni Egyetem)

Analitikai kémia szekció

I. helyezett: Dörgő Gyula Ádám: Szén nanocső tartalmú poli(etilén-tereftalát) polimerkompozitok kristályosodásának vizsgálata differenciális pásztázó kalorimetriával (Pannon Egyetem)
II. helyezett: Janosov Milán: A hátoldali reflexió problémája átlátszó bioszenzorikai hordozókon végzett optikai mérésekben (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
III. helyezett: Dévényi Fruzsina, Németh Noémi, Kamarási Zoltán: Sztochasztikus folyamatok vizsgálata a folyadékkromatográfiában (Pannon Egyetem)
Különdíj: Fóty Nikolett: Mikrokapszulázásra alkalmas polimerek aroma-adszorpciós és felületi energetikai vizsgálata (Pannon Egyetem)

Poszter szekció

Különdíj: Veres Péter: Szuperkritikus szén-dioxiddal extrahálható gyógynövény-hatóanyagok adszorpciója szilika és kollagén-szilika aerogélekben (Debreceni Egyetem)

PhD kategória

Különdíj (megosztva): Lukács Diána: Folyadékkromatográfiás elválasztások hatékonyságát befolyásoló paraméterek vizsgálata (Pannon Egyetem)
Különdíj (megosztva): Fehér Klaudia: 5-jód-1,2,3-triazolok előállítása és Pd-katalizált reakcióik vizsgálata (Pannon Egyetem)


A X. JÁSZN diákkonferencia eredményei

A X. Jedlik Ányos Szakmai Napok diákkonferencián minden szekció 3 legmagasabb pontszámát elérő, írásbeli pályamunkával nevezett előadás kapott helyezést, és szekciónként 1 különdíjat hirdettünk. A konferencián résztvevők pontszámai az írásbeli dolgozatuk bírálati pontszámainak (maximum 100 pont) és a szóbeli szekcióbizottság pontszámainak (maximum 96 pont) összegéből lett megállapítva. Különdíjas lett a szóbeli előadásra kapott legjobb pontszámmal rendelkező, de helyezést nem kapott előadás. A poszter szekció különdíját az értékelő zsűri pontszámai alapján 1 poszter munka kapta.

Gazdaságtudományok szekció

I. helyezett: Boldoczki Balázs: A Közös Agrárpolitika 2013 után
II. helyezett: Tollár Tímea, Varga Lilla: A méztermelés tendenciái az Európai Unióban
III. helyezett: Szenteleki Cintia: A középvezetők érzelmi intelligencia szintjének és a munkamagánélet egyensúlyának vizsgálata
különdíjas: Katona Attila: A hallgatói preferenciák elemzése a magyar felsőoktatásban, gravitációs modell segítségével

Modern filológia és társadalomtudományok szekció

I. helyezett: Márczi Brigitta: A felsőoktatásban tanulók célorientált mozgástervezésének támogatása
II. helyezett: Kalotsa Gergely: A Ciprus-probléma, mint Törökország európai uniós csatlakozásának egyik alapkérdése
III. helyezett: Németh Dániel: „Ezt szerzették Pestnek városában […] ezer öt száz és nyolc esztendőben”
különdíjas: Balázs Máté Balázs: Környezettudatos nevelés az Alu-go-val, mint alternatív módszerrel

Informatikai tudományok I. szekció

I. helyezett: Orosz Ákos: S-gráf alapú throughput-maximalizálási algoritmusok vizsgálata és továbbfejlesztése
II. helyezett: Ősz Olivér, Szoldatics András: Ciklikus ütemezési feladatok
III. helyezett (megosztva): Szili László: Kölcsönös kizárási feltételek alkalmazása keresési stratégiákban
III. helyezett (megosztva): Tóth Benjámin: S-gráf alapú módszer szakaszos üzemű rendszerek késésének minimalizálására
különdíjas: Róth Gergő: Ütemező algoritmusok vizsgálata szenzorhálózatokhoz

Modellezés és szimuláció szekció

I. helyezett: Táborosi Attila: Montmorillonit komplexek vizsgálata molekulamechanikai módszerrel
II. helyezett: Kontos János: Megújítható eredetű komponenst tartalmazó üzemanyag csepp párolgásának modellezése
III. helyezett: Pőcze Dániel: Rátáplálásos reaktorok optimális rátáplálási trajektóriáinak tervezését segítő eszköz fejlesztése
különdíjas: Kákonyi Márta, Poropatich Ádám: Katalizátor szemcsehalmazok modell-alapú vizsgálata

Kémia szekció

I. helyezett: Fónagy Orsolya: Benzolszulfonsav mineralizációja nagyhatékonyságú oxidációs eljárások kombinálásával
II. helyezett: Fehér Klaudia: Alkinil-jodidok előállítása és réz-katalizált cikloaddíciós reakcióik vizsgálata (ferrocenilmetil)-aziddal
III. helyezett: Stéger Domonkos: Az α-α’-dipiridil növényvédőszer intermedier kölcsönhatása huminsavval
különdíjas: Pikó István: Naftalinszulfonátok mineralizációja nagyhatékonyságú oxidációs eljárások kombinálásával

Környezettechnológia és méréstechnika szekció

I. helyezett: Kovács András: A kaolinit kálium-acetátos interkalációjának vizsgálata
II. helyezett: Capári Dániel: Biomassza termikus és ultrahangos előkezelésének vizsgálata
III. helyezett: Gubik Zsuzsa: Illatanyagok adszorpciós jellemzőinek vizsgálata mikrokapszulázásra alkalmas polimereken
különdíjas: Lukács Diána: Gadolínium-vegyületek környezeti és egészségügyi jelentősége, kromatográfiás analízise
PhD különdíjas: Gulyás Gábor: A szennyvíz nehézfémtartalmának változása a biológiai szennyvíztisztítás során

Informatikai tudományok II. szekció

I. helyezett: Ősz Edina: Egészértékű programozási feladatok megoldásának gyorsítása heurisztikus módszerek segítségével
II. helyezett: Márczi Brigitta, Pózna Anna Ibolya: Technológiai rendszerek vizsgálata időzített színezett Petri hálók segítségével
III. helyezett: Stágel Bálint Marcel, Takács Zoltán Dávid: Optimalizálási feladatok megoldási folyamata
különdíjas: Tóth Tekla: Bevezetés a testfelszíni potenciáltérképezésbe

Poszter szekció

különdíjas: Mészáros Brigitta, Söjtöri Szabina: Szén nanoszál minták felületi tulajdonságainak meghatározása inverz gázkromatográffal (IGC)